ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 ยึดหลัก D-M-H-T-T ป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่

วันนี้ (5 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 8/2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นางมุจรินทร์ ทองนวลประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา นางฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในขณะนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ได้ตัดสินใจล็อกดาวน์ 5 จังหวัดที่มีตัวเลขการแพร่ระบาด COVID-19 จำนวนมาก และมีความเสี่ยงสูง ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยงดเดินทางเข้า-ออก ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและได้แบ่งเป็น 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด และเฝ้าระวัง 38 จังหวัด

โดยในส่วนของจังหวัดสงขลามีการคัดกรองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเน้นกลุ่มเสี่ยงพ่อค้าแม่ค้า คนขับรถขนส่ง แรงงานต่างด้าว ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดสมุทรสาคร คนใกล้ชิดผู้ป่วย ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 จำนวน 1,105 ราย พบผลเป็นบวก จำนวน 2 ราย ขณะนี้ ทั้ง 2 ราย ยังคงพักรักษาตัวอยํ่ในโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เน้นมาตรการของทางจังหวัด เนื่องจากเป็นพื้นที่สีเหลือง โดยขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ป้องกันตนเองและผู้อื่นจากไวรัส COVID-19 ได้แก่ D : Distancing คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน M : Mask Wearing คือ สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing คือ ล้างมือบ่อย ๆ T : Testing คือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน และ T : Thaichana คือ เช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง เมื่อเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ขอให้ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้แจ้งรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กักตัวที่บ้าน หรือที่พัก พร้อมปฏิบัติตัวตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ทุกบ่อนไม่สามารถเปิดได้ พร้อมเน้นย้ำขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบการ กำกับ ดูแล แรงงานต่างด้าว โดยขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าไป หรือออกจากพื้นที่ พร้อมกำชับหน่วยงานบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ต้องกวดขันโดยเฉพาะแรงงานที่หนีมาตามช่องทางธรรมชาติ

ขณะที่ สถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ป้องกันโรค COVID-19 นั้น พบว่าประชาชนมีความตื่นตัวต่อสถานการณ์ และมีความต้องการหน้ากากอนามัยเพิ่มมากขึ้น โดยปริมาณสินค้าทั้งหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ยังคงมีจำหน่ายเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาได้กำชับให้ผู้ประกอบการ มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน ห้ามจำหน่ายเกินราคาควบคุม ห้ามกักตุนสินค้า หรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top