ข่าวทั่วไป

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จังหวัดสงขลา สรุปผลการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และการคัดกรอง COVID-19 พบอุบัติเหตุลดลงกว่าปีที่ผ่านมา

วันนี้ (5 ม.ค. 64) นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมสรุปผลการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมกับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วง 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564 ของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา ภายใต้การรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยมีนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลา นายอชิตพล พุ่มเกื้อ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จังหวัดสงขลา ได้ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ภายใต้การรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ควบคู่กับการคัดกรอง และคุมเข้มมาตรการ COVID-19

สำหรับการสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 4 มกราคม 2564 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 7 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 7 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย โดยพบว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ การขับรถเร็วเกินกำหนด และพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิต และบาดเจ็บมากที่สุด คือ การไม่สวมหมวกนิรภัย จำนวนยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจ จำนวน 7,930 คัน ถูกดำเนินคดีตาม 10 มาตรการ รสขม จำนวน 2,111 ราย ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงการรณรงค์ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 รวม 7 วัน ของจังหวัดสงขลา เกิดอุบัติเหตุ รวม 109 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ รวม 108 ราย และมีผู้เสียชีวิต รวม 6 ราย โดยมีการเรียกตรวจยานพาหนะสะสม 60,012 คัน ถูกดำเนินคดีตาม 10 มาตรการรสขม จำนวน 13,331 ราย เมื่อเทียบกับสถิติเมื่อปีที่แล้ว พบว่าทั้งจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตลดลงจากปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์พร้อมถอดบทเรียน นำสู่การกำหนดมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top