ข่าวทั่วไป

กรมการจัดหางาน ออกแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ

กรมการจัดหางาน ออกแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. คนต่างด้าวที่มีนายจ้าง 2.คนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2247-9423 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top