ข่าวทั่วไป

“หอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ รพ.สงขลานครินทร์” พร้อมรองรับผู้ป่วย COVID-19 ทั่วภาคใต้

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ถือเป็นโรงพยาบาลหลักที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วทั้งภาคใต้ มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ซึ่งในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จึงเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการดูแลรักษาผู้ป่วย และการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้น

รศ. ดร.นพ.ศรัญญู ชูศรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า เดิมทีหอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หรือห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) จะมีกระจายตามหอผู้ป่วยต่าง ๆ ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อยู่แล้ว แต่หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงได้ทำการรวมห้องเพื่อดูแลรักษาบุคคลที่มีการยืนยันว่าเป็นผู้ป่วย COVID-19 โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจชนิดอื่น ๆ ที่สามารถถ่ายทอดสู่คนอื่นได้ อาทิ โรคไข้วัดใหญ่ โรควัณโรค และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ยังไม่ทราบสาเหตุได้อีกด้วย

ปัจจุบันหอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้ประมาณ 20 เตียง นอกจากนี้ ยังมีห้อง Patient Under Investigation (PUI) เพื่อรองรับบุคคลที่เข้าเกณฑ์ แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 อีกประมาณ 10 เตียง โดยหอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ถือว่าเป็นหอผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพในการรักษาดูแลผู้ป่วย COVID-19 และสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากที่สุดในภาคใต้

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในทุกด้าน ได้แก่ 1.มีสถานที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 30 เตียง 2.มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 3.มีห้องปฎิบัติการที่สามารถวินิจฉัยโรค COVID-19 โดยสามารถรองรับได้ 500 รายต่อวัน 4.มีระบบสั่งยารักษา COVID-19 ที่ได้ดำเนินการร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัด และ 5.มีพลาสมาของผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้ว

ตลอดระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่ระลอกแรก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ทำการดูแลรักษาผู้ป่วยจนหายเป็นปกติแล้วกว่า 20 ราย อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ประชาชนต้องปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีความพลุกพล่าน หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ยังเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยตามปกติ โดยเป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากสงสัยว่าตัวเองอาจติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถติดต่อและสอบถามได้ที่ สายด่วนคัดกรองเบื้องต้น (COVID Call Center) 09-1222-0166 ให้บริการจันทร์ ถึงศุกร์ 09.00 ถึง 17.00 น. (ในวันเวลาราชการเท่านั้น) และสำหรับผู้รับบริการที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (สีแดง) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลา และยังกักตัวไม่ครบ 14 วัน หลังจากเดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุม กรณีไม่เร่งด่วน ขอความร่วมมือโทรเลื่อนัด กับคลินิกที่ท่านรับบริการในวันเวลาราชการ เวลา 14.00-16.00 น. หรือ โทร.0-7428-5000 เว็บไซต์ qdefer.psu.link

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top