ข่าวทั่วไป

“นิพนธ์” สั่งการอธิบดี ปภ. ระดมรถผลิตน้ำดื่ม-รถประกอบอาหาร-เครื่องจักร ปภ. เข้าพื้นที่ทันที ห่วงประชาชนใช้ชีวิตยากลำบาก พร้อมติดตามแก้ไขสถานการณ์ให้คลี่คลายโดยเร็ว

วันนี้ (11 ม.ค. 64) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากการที่ตนได้ลงพื้นที่เมื่อช่วงเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา นั้น เพื่อไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ จนถึงขณะนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะยังมีบางจุดที่น้ำยังท่วมสูงอยู่ และภาพรวมพี่น้องประชาชนยังใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องดูแลในสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต เช่น อาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ ที่มีความจำเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ได้สั่งการไปยังอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ให้เร่งดำเนินการจัดส่งรถผลิตน้ำดื่มพร้อมขวดบรรจุภัณฑ์ รถประกอบอาหาร (พร้อมรับประทาน) และเครื่องจักรกลของ ปภ. เช่น เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น ระดมลงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

“…สถานการณ์ในขณะนี้ยังมีหลายพื้นที่ที่น้ำยังท่วมสูงอยู่ ซึ่งเกิดจากฝนตกอย่างต่อเนื่องในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นฝนที่ตกบนเทือกเขาและตกเหนือเขื่อนทำให้ปริมาณมีมากอยู่เรื่อย ๆ และไหลเชี่ยวรุนแรง อย่างเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา นั้น ทราบว่ามีการปิดการระบายแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (11 ม.ค. 64) เพื่อลดผลกระทบในพื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนอย่างอำเภอเมืองยะลา พื้นที่ตามแนวแม่น้ำ และจะไหลต่อไปยังจังหวัดปัตตานี ซึ่งคาดการณ์ว่าหากไม่มีฝนตกลงมาอีกในช่วงสัปดาห์นี้สถานการณ์ในพื้นที่ก็น่าจะคลี่คลายได้ในช่วงไม่เกินสัปดาห์หน้า

แต่อย่างไรก็ตาม ต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ เช่น สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสำเร็จรูป พร้อมรับประทาน น้ำดื่ม ต้องมีการจัดสรรที่เพียงพอ ทั่วถึง เพราะมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบกว่า 57,000 ครัวเรือน รวมทั้งต้องดูแลสุขภาพอนามัย โรคที่มากับน้ำ และการแพร่ระบาดโควิดให้ครอบคลุมอีกด้วย โดยได้สั่งการให้นำรถผลิตน้ำดื่ม รถประกอบอาหาร ตลอดจนเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่เร่งด่วนเพื่อลดความเดือดร้อน และเร่งการปฏิบัติงานเพื่อให้สถานการณ์ในพื้นที่กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว…” นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าว

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top