ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา รับสนองพระราชวินิจฉัยของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “สืบสาน รักษา และต่อยอด ภูมิปัญญาผ้าไทย”

วันนี้ (12 ม.ค. 64) ที่โรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 พร้อมเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่กลุ่มผ้าทอในจังหวัด โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ผู้แทนกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า และผู้ประกอบ OTOP และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2564 พสกนิกรชาวจังหวัดสงขลาร่วมแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระกรุณาธิคุณในโอกาสมหามงคลนี้ ทุกคนต่างชื่นชมในพระบารมี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ตลอดระยะเวลาพระองค์ได้อุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “การสืบสาน รักษา และต่อยอด ภูมิปัญญาผ้าไทย” ดังที่ทรงมีพระดำรัสเมื่อครั้งเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “OTOP City 2020” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ความตอนหนึ่งว่า

“…ข้าพเจ้าได้มีโอกาสตามเสด็จสมเด็จย่าสมเด็จพระพันปีหลวง มาตั้งแต่เด็ก ได้เห็นท่านทรงงาน และรับรู้ถึงความทุ่มเทของพระองค์ท่าน ในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและสืบสานภูมิปัญญาไทยมาโดยตลอด เห็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะสืบสานพระราชปณิธาน โดยข้าพเจ้าได้นำประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การเดินทางไปชมผ้าไทย และงานหัตถกรรมพื้นบ้านตามภาคต่าง ๆ ทำให้เห็นผลงานที่สามารถนำมาพัฒนาให้ร่วมสมัย และเป็นสากลได้…”

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงสร้างแรงบันดาลใจ และแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่วงการผ้าไทย ทรงมีพระวินิจฉัยนำแนวคิดอันเป็นสากลมาสู่การพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย ให้ผ้าไทยเป็นสิ่งแสดงเรื่องราวอัตลักษณ์วัฒนธรรมประจำถิ่นสามารถนำไปออกแบบ และตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย และทำให้เกิดความรัก ความตระหนักให้ผ้าไทยมีชีวิตชีวา คงคุณค่าอยู่สืบไป

อีกทั้ง ยังได้รับพระกรุณาธิคุณ ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ ซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดให้มีพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระรูป สมด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พิธีกล่าวถวายพระพรฯ พิธีลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีมอบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรโครงการ “CDD Young Designer” โดยผู้เข้าร่วมงานต่างแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย และชุดผ้าพื้นถิ่นอย่างประณีตงดงาม ซึ่งก่อนเข้างานมีการคัดกรอง COVID-19 อย่างเข้มงวด ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริการเจลแอลกอฮอล์ และการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” รวมทั้งจะต้องสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top