ข่าวทั่วไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยาชุดสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา

ช่วงบ่ายวันนี้ (20 ม.ค. 64) ณ โรงเก็บอากาศยาน กองบิน 56 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยาชุดสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา โดยมีพันตรี นายแพทย์ประสาร เหมือนพงษ์ ผู้อำนวยการกองแพทย์หลวง เป็นผู้เชิญมาเพื่อมอบให้กับพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลตรี เกษม ภิญโญชนม์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทั้ง 4 จังหวัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัย ซึ่งมีจิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธี

ตามที่ได้เกิดสถานกรณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย มีประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน รวมจำนวนทั้งสิ้น 41,083 ครัวเรือน นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวมาโดยตลอด ด้วยทรงห่วงใยในทุกข์สุขของประชาชน และมีพระราชประสงค์ที่จะบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

ทั้งนี้ เมื่อความทราบฝ้าละอองธุลีพระบาทว่า หน่วยราชการในพื้นที่ยังขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว จึงได้ทรพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ โดยกองแพทย์หลวง ดำเนินการจัดยาชุดพระราชทานสำหรับผู้ประสบอุทกภัย พร้อมคู่มือยาพระราชทาน จำนวน 30,662 ชุด สำหรับพระราชทานแก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 10,000 ชุด พร้อมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ได้แก่ คลอรีนผง จำนวน 500 กิโลกรัม สารส้ม จำนวน 500 กิโลกรัม และพระราชทานหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา จำนวน 20,662 ชุด นำไปมอบให้ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งยาชุดพระราชทานดังกล่าวประกอบด้วยยา แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ ยารักษาโรคผิวหนัง ยาโรคตา ยาสำหรับโรคระบบทางเดินอาหาร ยาแก้ปวด และชุดทำแผล ซึ่งเหมาะสมสำหรับการเจ็บป่วยในภาวะน้ำท่วม

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top