ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา ซักซ้อมแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021) เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงบ่ายวันนี้ (2 ก.พ. 64) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมซักซ้อมแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลจากห้องประชุม ศบค.  โดยมีนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุม

นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำการป้องกันและควบโรคในทุกจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงาน การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์ และการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ ฯลฯ โดยจะต้องรักษาสมดุลด้านสาธารณสุข ควบคู่กับเศรษฐกิจพร้อมขอให้ฝ่ายปกครองดำเนินการบันทึกข้อมูล (Thai QM 2021) สรุปผู้เดินทางเข้าหมู่บ้านและชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน ชุมชน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่มีกำลังใจในการปฏิบัติงานป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

“…ที่สำคัญอีกประการที่จะขอความร่วมมือ ให้จังหวัดยังคงการบันทึกข้อมูล (Thai QM 2021) อย่างต่อเนื่อง ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อเป็นแนวทางให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกรรมการชุมชนดำเนินการในการค้นหา คัดกรอง ฝ้ระวังและป้องกัน คนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกรมการปกครองได้จัดทำระบบรายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 (Thai QM) เพื่อให้ทุกอำเภอรายงานข้อมูลกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าสู่ระบบเพิ่มเติม แบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย 1.ข้อมูลผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยในหมู่บ้าน ชุมชน 2.ข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน ชุมชน จากพื้นที่เสี่ยง 3.ข้อมูลโรงพยาบาลสนาม (การบันทึกข้อมูลที่ตั้ง และข้อมูลโรงพยาบาลสนามในจังหวัด) และ 4.ข้อมูลด่านตรวจ…” นายสมคิด จันทมฤก กล่าว

ทั้งนี้ นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขณะนี้ จังหวัดสงขลา ได้เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม คือ ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม จำนวน 50 เตียง และโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัด ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อีก 266 เตียง นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมสถานที่เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโรค COVID-19 เพิ่มเติมอีกด้วย มีด่านตรวจ 20 ด่าน แบ่งเป็นด่านหลัก 9 ด่าน และด่านอำเภออีก 11 อำเภอซึ่งขณะนี้ จังหวัดสงขลา ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโดยมีคณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และผู้บังคับการกองบิน 56 พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการ 4 ชุด ซึ่งแบ่งเขตการรับผิดชอบอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา โดยมีอำนาจหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนยึดหลัก D-M-H-T-T ในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top