ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา คุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามจังหวัดให้ดำเนินการภายใต้คุณสมบัติของแรงงานต่างด้าว และข้อจำกัดของพื้นที่สถานการณ์

วันนี้ (3 ก.พ. 64) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ และนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ฯลฯ ตลอดจนผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 12/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ มาตรการ พิจารณาหารือแนวทางการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และการจัดการแข่งขันระบบปิด เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วประเทศ ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และยังมีบุคคลซึ่งเดินทางมาจากเขตติดโรคติดต่ออันตราย หรือพื้นที่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายเข้ามายังพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้งพื้นที่ทางบกและผ่านทางช่องทางท่าอากาศยาน ซึ่งยากแก่การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสงขลามีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงมีความจำเป็นต้องมีมาตรการในการดำเนินการป้องกันอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

ขณะนี้ (3 ก.พ. 64) ในพื้นที่จังหวัดสงขลาพบว่ามีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จากต่างประเทศสะสม จำนวน 9 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มอดีตผู้ต้องขังและแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษา จึงได้กำชับทุกหน่วยเมื่อมีการเดินทางมาถึงด่านพรมแดนสะเดา จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจ คัดกรอง และส่งตัวกลับมากักตัวที่ภูมิลำเนา โดยมีการดูแลตามมาตรการป้องกันโรคสูงสุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง หากผลการตรวจพบว่าติดเชื้อก็จะนำตัวเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

ขณะที่ การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามจังหวัดให้ดำเนินการภายใต้คุณสมบัติของแรงงานต่างด้าว เช่น ต้องขึ้นทะเบียนถูกต้อง เป็นแรงงานประเภทขนส่งสินค้าและการรับเหมาก่อสร้าง ก่อนการเคลื่อนย้ายต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 เป็นต้น ส่วนข้อจำกัดของพื้นที่สถานการณ์ เช่น ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามจังหวัดเข้าไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวด (สมุทรสาคร) ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูง เข้มงวด (สมุทรสาคร) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ยังคงเน้นย้ำมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยให้ยึดหลัก D-H-T-T-P ทั้งการเว้นระยะระหว่างกัน สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสังเกตอาการ รวมทั้งการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และขอความร่วมมือผู้ที่เข้ามายังจังหวัดสงขลา สแกนคิวอาร์โค้ด “Songkhla Care”

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top