ข่าวการศึกษา

บุคลากร ม.อ. คว้า 2 รางวัลในงาน Thailand Kaizen Award 2020

เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดงาน Thailand Kaizen Award 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement) ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาและส่งเสริมให้เกิดการจดสิทธิบัตร รวมถึงเพื่อยกย่อง เชิดชู องค์กรและบุคคลที่มีผลงานดีเด่น

โดยในปีนี้บุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัล Thailand Kaizen Award ประเภท Kaizen Suggestion System Award (KSS) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลระดับ Golden Award คือ ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์กดห้ามเลือด” โดยนางสุภาภรณ์ มานีวัน แผนกห้องรับบริจาคโลหิตหน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และรางวัลระดับ Bronze Award คือ ผลงานเรื่อง “ขาดเหลือ เกื้อกูลกัน” โดยนางเปรมจิต ทั่งตระกูล แผนกห้องปฏิบัติการ หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

นางสุภาภรณ์ มานีวัน กล่าวว่า การคิดค้นอุปกรณ์กดห้ามเลือดเกิดจากปัญหาที่ผู้บริจาคเข้ามาบริจาคเกล็ดเลือด และมีเลือดออกหลังบริจาคเสร็จ เนื่องจากบางครั้งผู้บริจาคไม่สะดวกกดห้ามเลือดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ตนและทีมงานจึงร่วมกันคิดวิธีการช่วยเหลือผู้บริจาคกลุ่มนี้ จนกลายเป็นอุปกรณ์กดห้ามเลือดชิ้นนี้ ซึ่งผลตอบรับจากผู้บริจาคดีมาก เพราะสามารถป้องกันไม่ให้เลือดออก ผู้บริจาคสามารถไปทำกิจกรรมที่จำเป็น หรือไปเข้าห้องน้ำได้อย่างไม่กังวล หรือกลัวว่าเลือดจะออก หลังจากใช้งานไประยะหนึ่งจึงส่งผลงานชิ้นนี้เข้าประกวด Kaizen ของสาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และหลังจากที่ได้รับคัดเลือกจากคณะแพทยศาสตร์ จึงได้ส่งผลงานเข้าประกวดในงาน Thailand Kaizen Award 2020

ด้าน นางเปรมจิต ทั่งตระกูล กล่าวถึงที่มาของผลงานเรื่อง “ขาดเหลือ เกื้อกูลกัน” ว่า ด้วยหน่วยคลังเลือดมีหน้าที่ในการรับเลือดจากผู้บริจาค เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และหากมีปริมาณเลือดที่มากพอ (เกิน Safety Stock) ยังสามารถแบ่งปันให้โรงพยาบาลอื่นได้ แต่ก่อนหน้านี้ระบบการแบ่งปันเลือดจะอยู่ในรูปแบบของการโทรตรงไปยังแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งมีโอกาสน้อยที่จะได้รับเลือด หรือบางโรงพยาบาลมีเลือดมากในบางช่วงและใช้ไม่ทัน ทำให้เลือดหมดอายุ ตนและคุณวรากร เพชรเกลี้ยง หัวหน้าหน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงมีแนวคิดนำระบบไลน์มาใช้ในการเชื่อมต่อเจ้าหน้าที่คลังเลือดของแต่ละโรงพยาบาลเข้าด้วยกัน

โดยคุณวรากร เพชรเกลี้ยง ได้เขียนโปรแกรมระบบการบริหารจัดการเลือดขึ้นมา เพื่อรายงานจำนวนเลือดที่อยู่ในคลังเลือด พร้อมบอกรายละเอียดและใช้ AI ในการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ เช่น วันรับเข้า วันหมดอายุ จำนวนที่รับเข้า จำนวนคงเหลือ รวมถึงพยากรณ์แนวโน้มภาวะของเลือดแบบ Realtime ซึ่งตนได้ทำหน้าที่ในการประสานงานผ่านกลุ่มไลน์ดังกล่าว เพื่อแจ้งให้ทราบว่าที่หน่วยคลังเลือดของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีเลือดที่เกินจำนวนสำรองอยู่เท่าไหร่ ซึ่งจำนวนนี้หากโรงพยาบาลอื่นมีความจำเป็นต้องใช้สามารถขอรับได้ โดยวิธีการนี้ทำให้เลือดที่ได้รับบริจาคสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากขึ้น ลดปริมาณเลือดหมดอายุได้เป็นอย่างดี

“…รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ขอมอบให้กับบุคลากรทุกคนในหน่วยคลังเลือด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่ร่วมแรงร่วมใจให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ขอบคุณคณะกรรมการ Kaizen ที่ให้โอกาส คอยให้คำแนะนำ ขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทุกท่านที่เป็นแรงบันดาลใจ และขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้โอกาสในการทำงานจนเกิดการพัฒนาเช่นนี้…” นางเปรมจิต และนางสุภาภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top