ข่าวการศึกษา

สถาบันสันติศึกษา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา

สถาบันสันติศึกษา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2564 จัดการเรียนการสอนแบบ Module โดยคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความขัดแย้งและสันติศึกษา เช่น Dr.Norbert Ropers ผศ. ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี เป็นต้น (นักศึกษาเรียนดี มีทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์)

สมัครวันนี้ ถึง 15 เมษายน 2564 ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://gradmis.psu.ac.th/admission/home.php คู่มือการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 https://grad.psu.ac.th/…/news_admis/admisbookall64.pdf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานบัณฑิตศึกษา สถาบันสันติศึกษา โทร.0-7428-9450 หรือที่ E-mail : kateruedee.bo@psu.ac.th

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top