ข่าวการศึกษา

“Local Life” แพลตฟอร์มดิจิทัลอาหารและเครื่องดื่มเพื่อชาว ม.อ. พร้อมหนุนนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลอาหารและเครื่องดื่มเพื่อชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตอบโจทย์คนยุคใหม่ พร้อมส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ ร่วมพัฒนาธุรกิจ บูรณาการศาสตร์การเรียนรู้ ฝึกการทำงานจริง

ปัจจุบันการบริการสั่งอาหารผ่าน Application เป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายในชีวิต คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET จัดทำโครงการ “Local Life” สร้าง Application “Food Delivery” เพื่อเป็นสื่อกลางในการอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ขาย หรือร้านค้า และผู้ซื้อทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนบุคคลภายนอก และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือนักศึกษาที่อยากหารายได้เสริม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐดา จิเบ็ญจะ รองคณบดีฝ่ายกิจการภายในและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า โครงการ “Local Life” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง Application “Food Delivery” ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถสั่งอาหารออนไลน์ได้ ส่งเสริมการเรียนรู้ บูรณาการศาสตร์ ฝึกการทำงานจริงของนักศึกษา ตลอดจนสร้างโอกาสหารายได้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากการเป็นผู้ส่งอาหารและเครื่องดื่ม หรือ Rider โดยมีบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET เป็นบริษัทพี่เลี้ยง

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “Local Life” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมกันบริหาร ซึ่งจะมีการวางแผนร่วมกัน ตั้งแต่การสำรวจร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ และการสำรวจตลาด โดยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และมีบริษัท INET เข้ามาดูแลเรื่องการพัฒนา Application ตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการผลตอบรับค่อนข้างดี มียอดการสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่อง นักศึกษาที่เป็นไรเดอร์มีรายได้จาการส่งอาหารวันละ 400 ถึง 500 บาท แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดเรื่องการเรียนและการสอบของนักศึกษา ทำให้ไม่สามารถส่งอาหารได้ต่อเนื่อง จึงเปิดรับไรเดอร์รูปแบบ Full Time ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้ามารองรับ

“…ขอบคุณ INET ที่ช่วยสนับสนุนและเล็งเห็นถึงความสำคัญของนักศึกษาในการหาความรู้จากประสบการณ์การการทำงานจริง โครงการ “Local Life” ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ใน ม.อ. และอาจจะต่อยอดต่อไปในหลาย ๆ คณะที่สนใจ และยังสามารถใช้ได้ทั้ง 5 วิทยาเขต อีกด้วย…” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ กล่าว

ขณะที่ นายสุรพงษ์ การะเกต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนงาน SMEs Platform บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Local Life” มีบริการทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 1.สั่งอาหาร 2.ค้นหาที่พัก 3.สินค้าเกษตร 4.นัดหาหมอ ปัจจุบันมีร้านค้าทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการกว่า 200 ร้าน มีผู้ประกอบการเกษตรเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 10 ราย มีสินค้าเกษตรทั้งหมดกว่า 300 รายการ และยังคงพัฒนาบริการต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงจะเปิดรับนักศึกษาในตำแหน่ง Business Platform Designer เพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจรายย่อยและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่การดูแลผลประกอบการ จัดทำกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย การประชาสัมพันธ์และจัดโปรโมชั่น ตลอดจนดูแลคุณภาพของสินค้า “Local Life” ถือเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยเหลือชุมชน ผู้ประกอบการ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น รวมทั้งยังส่งเสริมนักศึกษาให้ได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ อีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top