ข่าวทั่วไป

กรมทหารราบที่ 5 มอบบ้านให้กับประชาชน (ผู้ยากไร้) ตามโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ในพื้นที่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ร่วมกับทางธนารักษ์พื้นที่สงขลา และวิทยากรจิตอาสา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน

วันนี้ (11 ก.พ. 64) พ.อ.พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5 เป็นประธานร่วมในพิธีมอบบ้านให้กับประชาน (ผู้ยากไร้) จำนวน 1 ครอบครัว คือ ครอบครัวของนายจัด สุขกระมณี อายุ 60 ปี ซึ่งอยู่ด้วยกัน 3 คน พ่อแม่ลูก ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ พร้อมด้วยนางสาวสมใจ สาริกะพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่สงขลา และวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 กลุ่ม 12 รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

พ.อ.พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5 กล่าวว่า ตามที่ในห้วงที่ผ่านมา กรมทหารราบที่ 5 ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่ 5 และส่วนราชการในพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือโดยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เงินช่วยเหลือ และสร้างที่พักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ของกองพลทหารราบที่ 5 เพื่อดูแลความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของประชาชน โดยเฉพาะในส่วนของผู้ยากไร้ และในครั้งนี้ได้รับเงินช่วยเหลือในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จจากวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 กลุ่ม 12 และผู้มีจิตศรัทธา เป็นเงินจำนวน 80,000 บาท และใช้ระยะในการสร้างบ้านนานกว่า 4 เดือน โดยใช้กำลังพลจากกรมทหารราบที่ 5 และในส่วนของที่ดินสำหรับสร้างบ้านได้รับการจัดสรรค์ให้จากทางธนารักษ์พื้นที่สงขลา ก่อนที่จะทำพิธีส่งมอบให้ในวันนี้ พร้อมกับทางธนารักษ์พื้นที่สงขลา ยังได้มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยให้กับทางครอบครัวของนายจัด สุขกระมณี และมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือครอบครัว อีกด้วย

สำหรับโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เป็นโครงการหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนของกองทัพบก ที่ได้ให้หน่วยงานทหารเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีความลำบากยากไร้ ซึ่งกรมทหารราบที่ 5 ได้ดำเนินการประสานกับส่วนราชการในพื้นที่ในการสำรวจผู้ยากไร้ ก่อนเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top