ข่าวทั่วไป

ผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 23 ณ เรือนจำกลางสงขลา

วันนี้ (15 ก.พ. 64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/3 ณ เรือนจำกลางสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 107 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 8 คน และผู้ต้องขัง จำนวน 99 คน รวมทั้งสิ้น 107 คน โดยมีนางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วม

นางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เรือนจำกลางสงขลา กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไป

โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาษ การสร้างพื้นที่จำลอง (Table Top Exercise) และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริง ขนาด 182.75 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม และขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล

ขณะนี้การฝึกอบรม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามหลักสูตรการฝึก ผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 107 คน จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาผู้เข้ารับการฝึกสามารถพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้ ผู้ต้องขังที่จะรับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวต่อไป

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบประกาศนียบัตร นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา ร่วมชมผลงานฝีมือผู้ต้องขัง ได้แก่ การแกะลวดลายรองเท้ายาง และการตัดเย็บ ซึ่งมีความประณีตสวยงาม รวมทั้งการทำขนมเบเกอรี่ อร่อย ใหม่ สด สะอาด ปลอดสารกันบูดในราคาย่อมเยา

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพได้ที่ เรือนจำกลางสงขลา โทร.0-7433-6061 ฝ่ายฝึกวิชาชีพเรือนจำกลางสงขลา หรือสั่งสินค้าได้ทางเพจเฟซบุ๊ก : เรือนจำกลางสงขลา กรมราชทัณฑ์

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top