ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการจัดหางาน เชิญประชาชนใช้บริการ e-Service ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

กรมการจัดหางาน ตั้งเป้ายกระดับการให้บริการประชาชน ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการติดต่อราชการทุกพื้นที่ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการรวมกลุ่มของประชาชน โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สำหรับประชาชนที่ต้องการติดต่อขอรับบริการตามภารกิจต่าง ๆ ของกรมการจัดหางาน สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยใช้ช่องทางออนไลน์ (e-Service) ดังนี้ 1.ต้องการหางานทำ หรือนายจ้าง สถานประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน ใช้บริการได้ที่ smartjob.doe.go.th หรือ ไทยมีงานทำ.com 2.ระบบขึ้นทะเบียน รายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ใช้บริการได้ที่ empui.doe.go.th 3.ต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ลงทะเบียนได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com 4.ต้องการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ ใช้บริการได้ที่ toea.doe.go.th 5.ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) e-workpermit.doe.go.th และ 6.ระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ทาง Application ชื่อ e-Inform หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top