ข่าวทั่วไป

พาณิชย์จังหวัดสงขลา เตือน ห้ามร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า “ธงฟ้า เราชนะ”

นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่อยู่ในขณะนี้ ส่งผลกระทบทำให้ภาวะเศรษฐกิจซบเซา ทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าทั้งรายเล็กรายใหญ่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน รัฐบาลมีความห่วงใยทั้งประชาชนผู้บริโภคและร้านค้า โดยเฉพาะร้านค้าขนาดเล็ก ที่ถือเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย จึงได้มีโครงการต่าง ๆ ออกมาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ “คนละครึ่ง” โครงการ “เราชนะ” หรือการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งผู้ที่ถือบัตรเหล่านี้จะต้องไปใช้บริการที่ร้านธงฟ้าฯ หรือชื่อเต็มว่า “ร้านธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น” ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2560

ขณะที่ในจังหวัดสงขลาปัจจุบันมีร้านธงฟ้า จำนวน 2,979 ร้าน โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564 มีร้านธงฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่า 900 ร้านค้า เพื่อรองรับโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ออกมาช่วยเหลือประชาชน ซึ่งผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าเป็นร้านที่จำหน่ายสินค้าคุณภาพในราคายุติธรรม โดยอำเภอที่มีร้านธงฟ้ามากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ 422 ร้าน อำเภอจะนะ 345 ร้าน อำเภอสิงหนคร 256 ร้านอำเภอระโนด 243 ร้าน อำเภอเมือง 235 ร้าน ซึ่งจะมีการใช้จ่ายผ่านเครื่อง EDC และผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก ในเรื่องที่ร้านค้าฉวยถือโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันควร การแลกเป็นเงินสด การยึดบัตรไว้ การเอาเปรียบผู้บริโภค ทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ตั้งกฎเหล็กสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย ห้ามยึด หรือถือบัตรสวัสดิการ ห้ามรับแลกเป็นเงินสด ห้ามขายเกินราคา ห้ามบังคับการซื้อขาย (การจัดเป็นชุด) และห้ามขายเหล้า บุหรี่ ยาสูบ เบียร์ หรือสินค้าฟุ่มเฟือย หากพบเห็นการกระทำผิด ร้านค้าใดจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร จะมีความผิดตามมาตรา 29 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับ 10,000 บาท หากพบการกระทำผิด แจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา โทร.0-7431-2077

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top