ข่าวทั่วไป

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสงขลา เป็น “ศูนย์” พ่อเมืองสงขลา ย้ำ ทุกหน่วยยังคงปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ปลอดภัยจาก COVID-19

ช่วงบ่ายวันนี้ (1 มี.ค. 64) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ฯลฯ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเด็น อาทิ ผลสรุปข้อตกลงการตรวจหาเชื้อพนักงานขับรถขนส่งสินค้าด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ การส่งต่อผู้ป่วย รายงานผลการขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงาน จุดตรวจคัดกรองระหว่างจังหวัด และมาตรการผ่อนคลาย การขออนุญาตเปิดให้บริการเยี่ยมญาติผู้ต้องขัง การขออนุญาตจัดกิจกรรม เป็นต้น

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้สรุปผลมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค COVID-19 โดยได้มีการหารือร่างคำสั่งจังหวัดสงขลา เรื่องการตั้งด่านตรวจ จุดคัดกรองโรคฯ โดยกำหนดให้ตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ให้เจ้าหน้าที่ตรวจและคัดกรองการเดินทางโดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยแต่งตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ ดังนี้ ด่านตรวจทางหลวงพรุพ้อตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ ด่านตรวจบ้านคลองแดน ตำบลคลองแดน อำเภอรัตภูมิ ด่านตรวจบ้านควนติหมุน ตำบลปากบาง อำเภอเทพา และด่านตรวจบ้านมุนี ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย โดยให้ด่านตรวจและจุดตรวจปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามระดับพื้นที่ควบคุม พร้อมกับมีการผ่อนคลายบางมาตรการ คือ ให้สามารถเปิดดำเนินการศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการได้ การจัดประชุมสัมมนา การเปิดสนามแข่งนก สนามซ้อมนก สนามมวย แต่ต้องมีมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ จากการที่กรมราชทัณฑ์ ได้เปิดให้เยี่ยมญาติในเรือนจำและทัณฑสถาน ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ทั่วประเทศ ยกเว้น 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งทางเรือนจำและทัณฑสถานทั้ง 5 แห่งในจังหวัดสงขลา เตรียมเปิดให้เยี่ยมญาติช่องทางปกติ คือ การเยี่ยมพูดคุยทางโทรศัพท์ โดยมีกระจกกั้น เริ่มวันที่ 15 มีนาคมนี้ โดยยึดหลัก D-M-H-T-T ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top