ข่าวการศึกษา

วิศวะฯ ม.อ. จับมือสมาคมศิษย์เก่า และ วสท. เปิดเสวนา “BIM จะเปลี่ยนวงการก่อสร้างได้จริงหรือ ?”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการเสวนาเรื่อง “BIM จะเปลี่ยนวงการก่อสร้างได้จริงหรือ ?” โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด รศ. ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะวิทยากร ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้ผลิต ที่ปรึกษา ผู้ออกแบบ และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนกลยุทธ์กับหน่วยงานภายนอก โดยสนับสนุนกิจกรรมให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง BIM แก่วิศวกรและผู้สนใจในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากปัจจุบันงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเป็นงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้านและเข้าใจองค์ประกอบสำคัญ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทุกส่วน โดยเฉพาะจุดสำคัญที่จะส่งผลต่อภาพรวมทั้งระบบในเชิงการใช้งานและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการและความเกี่ยวพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบ การปรับแก้ไขแบบ การทำแบบก่อสร้าง และการประสานการทำงานร่วมกัน

รศ. ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้ “BIM” (Building Information Modeling) ในงานก่อสร้าง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต โดยปัจจัยที่จะส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ BIM ล้วนเกิดขึ้นจากความต้องการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการทำงานให้มีความถูกต้อง ขจัดข้อผิดพลาด และลดค่าใช้จ่าย ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน นำไปสู่การทำงานด้านก่อสร้างได้อย่างยั่งยืน ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำมาใช้ในส่วนหนึ่งของวิชาเรียน และการทำ Project ของนักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานอาคารตึก สตางค์ มงคลสุข อีกด้วย

สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้าน BIM มาเป็นผู้ดำเนินการเสวนาพร้อมให้ความรู้ ได้แก่ การบรรยาย “Technology Disruption วงการก่อสร้าง” โดย ผศ. ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การบรรยาย “EIT BIM DEVELOPMENT” โดย ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการบริหาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.), การบรรยาย “Classification for BIM” โดยคุณสุชิน สุขพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) การบรรยาย “BIM STANDARD” โดยคุณทรงพล ยมนาค วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) การเสวนาประโยชน์ของ BIM โดย รศ. ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ ประธานสาขาภาคใต้ 2 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คุณวิวัฒน์ จิตนวล สมาคมสถาปนิคสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์กรสวรรค์ชนก ตั้งปอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์เจษฎา ศรีสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.อำนาจ คำพานิช บริษัท โพสเทค พรีสเตรสซิ่ง จำกัด และนายปรีชา นุ่นหมิ่น บริษัท สเตรงธ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด การบรรยาย “Building Information Modeling (BIM) คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง” โดยคุณพงษ์สุร อังคณานุชาติ (Country Manager) บริษัท ทริมเปิ้ล โซลูชั่น ประเทศไทย จำกัด (ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Trimble) และคุณสมศักดิ์ วรรักษา (ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ AEC) บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Graphisoft) และการแสดงผลงาน BIM ที่ทำโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม) อีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top