ข่าวการศึกษา

มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสงขลา มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี

วันนี้ (6 มี.ค. 64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายกองเอก จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสงขลา สมาชิก อส. และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี

นายกองตรี วิเชษต์ สายกี้เส้ง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้คัดเลือกบุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมอบหมายให้กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตนช่วยเหลือประชาชนและทางราชการเป็นอย่างดี จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน จำนวน 32 ทุน และทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสงขลา จำนวน 35 ทุน รวมเป็นเงินจำนวน 86,500 บาท

จากนั้น ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ และขอให้บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และทุนของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสงขลา จงตั้งใจนำทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษา เพื่อจะได้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาต่อไป

ฟารีด้า รอดกุบ / ข่าว

อรรคพงษ์-จิรพัฒน์ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top