ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวดี ! ข่าวด่วน ! สำหรับ Smart SME โอกาสดี ๆ สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ตั้งกิจการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) มาถึงแล้ว งานนี้ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย !

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัด “กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา SME เป็น Smart SME และยกระดับ SME ให้ก้าวสู่ 4.0” ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน” เพื่อเสริมสร้างกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการด้านการดำเนินธุรกิจรูปแบบตลาดดิจิทัล พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Transformation) ทั้งด้านเทคโนโลยี ลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ การบริหารจัดการด้านธุรกิจ ใช้ทรัพยากรให้เกิดการบูรณาการ และสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้ประกอบการ SME ที่ตั้งกิจการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) ประเภทอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน รับจำนวนจำกัด เพียงแค่ 10 กิจการเท่านั้น สนใจสมัครด่วน ! ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มีนาคมนี้ งานนี้ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย ! ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอโนมา ณัฐราษฎร์ โทร.09-3609-6767 และที่ ID Line : sme4.0 หรือที่ E-mail : anoma.7d@gmail.com

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top