ข่าวมาใหม่

มรภ.สงขลา ใช้กูเกิ้ลแอพลุยธุรกิจนำเที่ยว เสริมเขี้ยวเล็บมัคคุเทศก์ชายแดนใต้รับอาเซียน

ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดย นายสุธรรมเดชดี ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือสำหรับการจัดการทัวร์และธุรกิจนำเที่ยวโดยใช้ (GoogleApplication for Tourism) ให้แก่มัคคุเทศก์ จำนวน 40 คน จัดระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา โดย ผศ.ดร.อำนาจ  ทองขาว และ อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้บริหารจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา ได้ออกแบบหลักสูตรด้วยการนำแอปพลิเคชันต่างๆ ในกูเกิ้ล เช่น กูเกิ้ลคลาสรูม (Google Classroom) กูเกิ้ลเมล (Google Mail) กูเกิ้ลคาเลนดาร์ (Google Calendar) กูเกิ้ลดอค (Google Doc) กูเกิ้ลพลัส ZGoogle Plus เป็นต้น มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทัวร์และธุรกิจนำเที่ยว ช่วยให้ผู้อบรมสามารถใช้งานอุปกรณ์ไอทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างโอกาสในความก้าวหน้า เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน

ดร.แสนศักดิ์ กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์อย่างต่อเนื่อง โดย มรภ.สงขลา เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งที่ จ.สงขลา และที่วิทยาเขตสตูล ในรอบ 9 ปีที่ผ่านมา มีการอบรมหลักสูตรทั่วไป (บัตรเงิน) ไปแล้ว 3 รุ่น หลักสูตรทางทะเลชายฝั่ง (บัตรเหลือง) 7 รุ่น และหลักสูตรเฉพาะพื้นที่ (บัตรชมพู) อีก 4 รุ่น มีผู้ได้รับประกาศนียบัตรเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมัคคุเทศก์กว่า 2,000 คน และในปีนี้จะเปิดอบรมอีก 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. บัตรน้ำตาลวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา (อนุมัติแล้ว อบรม 13 มิ.ย.-2 ส.ค. 58) 2. บัตรชมพูพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา (อบรม ต.ค. 58) และ 3. บัตรเงินทั่วไป ณ มรภ.สงขลา (อบรม พ.ย.- ธ.ค. 58)

ด้าน นายกุล สุนทรวิจิตร นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จ.สงขลา กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งการจัดฝึกอบรมใช้เครื่องมือสำหรับการจัดการทัวร์และธุรกิจนำเที่ยว โดยใช้ Google Application for Tourism ให้แก่มัคคุเทศก์ จะช่วยให้ได้มัคคุเทศก์ที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดียิ่งขึ้น

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top