ข่าวการศึกษา

ม.อ. จัดเทศกาลวัฒนธรรมเสมือนจริง Virtual Intercultural Festival ​

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเทศกาลวัฒนธรรมเสมือนจริง Virtual Intercultural Festival เพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ สร้างเสริมสมรรถนะสากลให้แก่บุคลากรและนักศึกษาตามยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติ ภายใต้โครงการ Erasmus+ FRIENDS (Furthering International Relations Capacities and Intercultural Engagement to Nurture Campus Diversity and to Support Internationalization at home) ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนโดยสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 9 และ 11 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 9 และ 11 มีนาคม 2564 ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเทศกาลวัฒนธรรมเสมือนจริง Virtual Intercultural Festival ภายใต้โครงการ Erasmus+ ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยมี Varna University of Management (VUM) ประเทศบัลแกเรีย เป็น Coordinator มุ่งเน้นในการสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมที่จัดได้มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม และสร้างสมรรถนะสากลให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ผ่านการนำเสนออัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของต่างประเทศ ตามนโยบาย Internationalization at Home ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้เปิดประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมต่างประเทศและเกิดการเรียนรู้ในเชิงลึก วัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างถูกต้อง ผ่านช่องทางโปรแกรม ZOOM และ Facebook Live โดยมีนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป เข้าชมมากมาย

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวแนะนำนโยบายความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากนั้นนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp จัดโดย VUM ภายใต้โครงการ Erasmus+ FRIENDS นำเสนอโครงการ Erasmus+ FRIENDS และแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ สำหรับไฮไลท์ของกิจกรรมใครั้งนี้ คือ การนำเสนอวัฒนธรรมประจำชาติจากชาวต่างชาติ 10 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ฮังการี อินเดีย ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ ภูฏาน กัมพูชา จีน เนปาล และโรมาเนียนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรม กิจกรรมตอบคำถาม และการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top