ข่าวการศึกษา

นศ.มทร.ศรีวิชัย สร้างระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ เตือนประชาชนให้ทราบระดับฝุ่นและแนะนำแนวทางป้องกันตัวเอง

ในปัจจุบันปัญหาเรื่องฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศเป็นปัญหาที่รุนแรงทุก ๆ ปี ซึ่งจะมีปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติ ส่งผลทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์และพืช โดยทั่วไปฝุ่นละอองนั้นมีอยู่ในธรรมชาติ เช่น เกสรดอกไม้ ละอองดินทราย และฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น อุตสาหรรม การคมนาคม การเผาในที่โล่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานฟอลซิล ฝุ่นละอองขนาดใหญ่จะถูกกรองโดยร่างกายของมนุษย์ คือ ขนจมูก แต่จะมีฝุ่นขนาดเล็ก ขนาด PM 2.5 นั้น จะสามารถเล็ดลอดผ่านขนจมูก เข้าสู่กระแสเลือดและอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

โดยที่ฝุ่นขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากตกลงสู่พื้นตามแรงดึงดูดของโลกได้ แต่ในกรณีของฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จะมีน้ำหนักน้อยมากสามารถที่จะลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศได้เป็นเวลานานและปะปนกับมลพิษอื่นในอากาศ หากสูดพร้อมกับอากาศเข้าจมูกหรือปาก ฝุ่นละอองขนาดใหญ่จะถูกขับออกด้วยกลไกของร่างกายออกมาเป็นเสมหะ แต่ฝุ่นขนาดเล็กสามารถกระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ถุงลมในปอด และผ่านเข้าสู่กระแสเลือดไปยังอวัยวะต่างๆซึ่งในทางการแพทย์ระบุว่าเป็นสาเหตุสำคัญต่อการป่วยของมนุษย์ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับเลือด ต้นเหตุของโรคมะเร็ง

จึงเป็นที่มาของโปรเจคของนายภานุวัฒน์ คีรินทร์ และนายชัยวัฒน์ ประดิษฐ์ ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โดยมี ดร.ประเสริฐ นนทกาญน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้คิดประดิษฐ์ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์และออนไลน์พร้อมกับตำแหน่งจีพีเอส

โดยที่ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์และออนไลน์พร้อมกับตำแหน่งจีพีเอสมีความสามารถในวัดค่าฝุ่นได้ทุกระดับคือ PM 1 PM 2.5 PM 10 และค่า AQI รวมถึงมีการวัดสภาพแวดล้อมในส่วนของอุณหภูมิและความชื้น มีการแสดงตำแหน่งตำแหน่งในการตรวจวัด โดยออกแบบและเขียนโปรแกรมให้มีการเก็บค่าต่างๆบนคลาวด์แพลตฟอร์ม ใน Google Sheet และจะมีการแสดงค่าผ่านบนเว็บเพจและบนสมาร์ทโฟน โดยมีการแจ้งเตือนค่าผ่านทางไลน์เมื่อมีค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งจะสามารถใช้งานได้ง่ายและรายงานสภาพต่างๆทางไกลผ่านอินเทอร์เนตโดยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ ในปัจจุบันได้ติดตั้งใช้งานที่เทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 11 จุด โดยใช้สำหรับแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบระดับฝุ่นและแนะนำแนวทางป้องกันตัวเอง

สนใจรายละเอียดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โทรศัพท์ 08-4682-1161

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top