ข่าวมาใหม่

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดป้ายสตรีทอาร์ต สะบ้าย้อย ถิ่นกำเนินกาแฟโรบัสต้าของประเทศไทย

วันนี้ (17 มี.ค. 64) เวลา 08.30 ที่บริเวณสตรีทอาร์ต แยกถนนราษฎร์บำรุง นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดป้ายสตรีทอาร์ต สะบ้าย้อย ถิ่นกำเนินกาแฟโรบัสต้าของประเทศไทย โดยมีนางกัญจณา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสงขลา พร้อมสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเกษตรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟอำเภอสะบ้าย้อย และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำคณะเยี่ยมชมที่ทำการเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ อำเภอสะบ้าย้อย เยี่ยมชมต้นกาแฟโรบัสต้า ต้นแรกของประเทศไทย ที่บ้านห้วยบอน ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และร่วมกันดื่มกาแฟโรบัสต้า สะบ้าย้อย ที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (โรงน้ำชาจ่าหวิน)

สำหรับจุดกำเนิดกาแฟโรบัสต้า อำเภอสะบ้าย้อย เมื่อปี 2447 ชาวตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย ได้นำเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้าจากประเทศมาเลเซีย มาเพาะปลูกในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นในการขยายพันธ์ุเป็นต้นกำเนิดกาแฟพันธุ์โรบัสต้าของประเทศไทย ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าในหลายตำบลของอำเภอสะบ้าย้อย และในปี 2559 นายทรงพล สวัสดิ์ธรรม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนการแปรรูป การตลาดอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟโรบัสต้า อยู่ที่ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย ทำให้เกิดกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยในปัจจุบัน อำเภอสะบ้าย้อยได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากาแฟโรบัสต้าของอำเภอสะบ้าย้อยอย่างต่อเนื่อง

โดยได้กำหนดเป็นแผนงานและกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย 1.กิจกรรมต้นน้ำ ส่งเสริมการขยายพื้นที่การปลูก การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ 2.กิจกรรมกลางน้ำ ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องจักเครื่องมือในการคั่วบดเมล็ดกาแฟให้มีกำลังการผลิตมากขึ้น พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และ 3.กิจกรรมปลายน้ำ ส่งเสริมการพัฒนาสูตรกาแฟรสชาติต่าง ๆ โดยผสมผสานระหว่างกาแฟโรบัสต้า สะบ้าย้อย กับผลไม้อัตลักษณ์ประจำถิ่นสะบ้าย้อย เช่น น้ำส้มแขก หรือผลไม้อื่น ๆ

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายโดยการออกงานแสดงสินค้าในโอกาสต่าง ๆ การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เที่ยวชมแหล่งต้นกำเนิดกาแฟและโรงคั่ว ทัวร์น้ำตก การท่องเที่ยวจิบกาแฟแลถ้ำ อาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อน ไหว้พระนอนและเที่ยวพักผ่อนอุทยาน แห่งชาติสันกาลาคีรี

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

ประชา-วงศ์นิธิ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top