ข่าวมาใหม่

รมว.อุดมศึกษาฯ ชื่นชม “PSU Bazaar Learning Marketplace” ยก “สงขลานครินทร์” ตัวอย่างมหาวิทยาลัย ขานรับนโยบาย อว. ขับเคลื่อนความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่

วันนี้ (18 มี.ค. 64) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร จัดงาน “PSU Bazaar Learning Marketplace” ขานรับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา Mr.Ma Fengchun กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา Mr.Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา Mr.Muhammad Ridzuan bin Abu Yazid กงสุงใหญ่สหพันธรัฐมาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา นายสวัล ตันติจำนรรจ์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฎิบัติการสาขา-ภาคใต้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ม.อ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ม.อ. และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงาน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยาสงขลานครินทร์ ถือเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชม และน่าสนับสนุน เนื่องจากทางมาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผลกระทบของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำให้ไม่สามารถซื้อขายสินค้าได้ตามปกติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้จัดทำตลาดอิเล็กทรอนิกส์เป็นตลาดออนไลน์ขึ้นมา ซึ่งสมาชิกเป็นคนที่เคยผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือเคยเรียน จำนวนกว่า 50,000 คน ทำรายได้เดือนละประมาณ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 12 เดือน รวมทำรายได้ประมาณ 12 ล้านบาท

และไม่ใช่เฉพาะคนสงขลาเท่านั้น แต่เป็นคนทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนภาคใต้ ถือเป็นกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอชื่นชม ขอเอาแบบอย่างที่นี่ไปเผยแพร่ที่อื่น ๆ ชักชวนให้มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ฯลฯ จัดทำกิจกรรมในลักษณะแบบนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง และมีความหลากหลาย ในยามที่เกิดวิกฤติ COVID-19 จึงต้องนำเทคโนโลยีระดับสูงมาแก้ปัญหาให้ประชาชน การซื้อขายแบบออฟไลน์ทำได้ยาก จึงต้องใช้การซื้อขายแบบออนไลน์แทน ยิ่งไปกว่านั้น คือ ได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งจังหวัดสงขลา กงสุลต่าง ๆ ภาคเอกชน ฯลฯ ซึ่งจะประสานความร่วมมือกันในการร่วมกันพลิกวิกฤติสร้างโอกาส มุ่งขับเคลื่อนความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งกลุ่มตลาดออนไลน์ “PSU Bazaar” เมื่อเดือนเมษายน 2563 เพื่อช่วยเหลือศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร และผู้มีอุปการคุณ ในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนดำเนินงานเพื่อความเจริญของเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ หรือ University as a Marketplace และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ปัจจุบันตลาดออนไลน์ “PSU Bazaar” เติบโตมีสมาชิกกว่า 50,000 คน เป็นตลาดออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการช่วยสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่ดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้จัดงาน “PSU Bazaar Learning Marketplace” ระหว่างวันที่ 18 -21 มีนาคม 2564 ภายใต้การสนับสนุนจาก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลท์ สเตชั่น ซีสเต็ม บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) Weparty Ballloon และบริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากสมาชิกในกลุ่ม “PSU Bazaar” จำนวน 42 ร้าน ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ ไม้ดอกไม้ประดับและอื่น ๆ ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การสาธิตทำอาหาร “Enjoy Fusion Food” โดย นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ (หมอบอส) Masterchef UK Finalist 2018 Talk show : “ถ่ายภาพยังไงให้ปัง พร้อมโพสต์” โดยคุณณรงศักดิ์ สุริยาวรกุล (เอก ร้อยลี้) ช่างภาพชื่อดังของจังหวัดสงขลา Talk show : “How to Live” โดยคุณมักกียะห์ แซมะแซ (ก๊ะฟาร์) ร้าน Makee Shop และคุณธวัชชัย แก้วเอี่ยมสุข เจ้าของร้านผ้าชัย PATAE Gallery และ Talk show : “Proud to TIKTOK” โดย ดร.สิรวิชญ์ อินธิโสภณพิศาล สุดยอดครูดีเด่นบน TikTok (English With AJ ICE) อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. Talk show “สืบ (เสาะ) Shopping สไตล์หมอพรทิพย์” โดย พญ. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ Talk show : “ร้านดังทำไง ให้ได้ใจนักรีวิว” โดยคุณกรวรรณ ภูธิวัฒน์ คุณบูคอรี อีซอ เจ้าของเพจแวรุงไปไหน และคุณนราทิพย์ เพชรตรี คุณนิพัทธ์ กูลเกื้อ เจ้าของเพจนายรีวิว Talk show : “Global life อินเตอร์ไว้ไม่ตกเทรนด์” โดยคุณอมตา จิตตะเสนีย์ (แพรี่พาย) และ Talk show จากนักศึกษา ศิษย์เก่า หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในสังคม ภายใต้แนวคิดอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “Explore Commit Discover ค้นหา มุ่งมั่น ค้นพบ”

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิ สถาบันฮาลาล สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (สมส.) และอุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมการเปิดตัวศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร (GACC-Global Affairs and Corporate Communication Center) หน่วยงานที่มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์ ได้แก่ งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมช่องทางการสื่อสารใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Connext และ PSU broadcast อีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top