ข่าวทั่วไป

ทน.หาดใหญ่ จับมือ สภ.หาดใหญ่ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งจุดป้องปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

เทศบาลนครหาดใหญ่ จับมือสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งจุดป้องปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยการตั้งจุดตรวจบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อความสุจริต โปร่งใส และป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียง

นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลนครหาดใหญ่ พันตำรวจเอก อภิสฤษฎิ์ มณีโชติ นายธีรดนย์ สันเจริญ นายอรุณ ศรีจำเริญ และนายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล นายธนเดช อินขวัญ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล นางสาวทิพย์วิมล พลรักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นางปฏิมา ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย ณ บริเวณจุดตรวจความมั่นคงหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาถนนเพชรเกษม (หาดใหญ่ใน) และบริเวณหน้าการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยการตั้งจุดป้องปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ผ่านการตั้งจุดตรวจบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อความสุจริต โปร่งใส และป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียง ทั้งของผู้รับสมัครเลือกตั้ง และประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ซึ่งทางคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ตระหนักถึงความสุจริต โปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ทั้งของผู้รับสมัครเลือกตั้งและประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง จึงได้ดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย และสนับสนุนการเลือกตั้งฯ โดยการตั้งจุดป้องปรามฯ ดังกล่าว ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top