ข่าวทั่วไป

“นิพนธ์” เชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลฯ ชี้ บรรยากาศเลือกตั้งเทศบาลที่สงขลามีผู้ใช้สิทธิจำนวนมากใกล้เคียงเลือกตั้ง อบจ. ครั้งที่ผ่านมา

เมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ (28 มี.ค. 64) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ อาคารเอนกประสงค์ ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ในลำดับที่ 130 สำหรับบริเวณหน่วยเลือกตั้งได้มีการให้ผู้ใช้สิทธิผ่านจุดตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกัน COVID-19 และจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า นับตั้งแต่ในช่วงที่ตนเดินทางไปใช้สิทธิพบว่า พี่น้องประชาชนเริ่มทยอยกันออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งเห็นบรรยากาศแล้วก็มองว่าประชาชนนั้นมีการตื่นตัวกันมาก ดูได้จากเมื่อเริ่มเปิดเวลา 08.00 น. มีประชาชนมาเข้าคิวกันก่อนเวลา โดยบรรยากาศแบบนี้ถือว่าประชาชนมีการตื่นตัวในเรื่องประชาธิปไตย ผ่านการเลือกตั้งกันมากขึ้น และน่าจะมีจำนวนใกล้เคียงกับการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมา

และในระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนปิดการลงคะแนน จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านทั้งที่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและทั่วทั้งประเทศ ได้ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพื่อให้คนที่พี่น้องประชาชนต้องการได้เข้ามาทำหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าแทนพี่น้องประชาชนต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top