ข่าวการศึกษา

ทีมวิจัย ม.อ. ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวในสารคดี “ป่า-ฝั่ง-เมือง” คว้ารางวัลชนะเลิศเทศกาลหนังสั้น โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน

จากการขับเคลื่อนงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศชายฝั่ง โดยมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDG (Sustainable Development Goal) ในหัวข้อว่าด้วยการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล ตามกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ ของทีมวิจัย สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Coastal Oceanography and Climate Change Research Center (COCC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ล่าสุด เรื่องราวการดำเนินงานของทีมวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ถูกนำไปถ่ายทอดเป็นส่วนหนึ่งในสารคดี ชื่อ “ป่า-ฝั่ง-เมือง” สารคดีสั้นสะท้อนความสวยงามของคนกลุ่มเล็ก ๆ ในไทย 3 กลุ่ม ตั้งแต่คนที่อยู่ในป่า พื้นที่ชายฝั่ง และอยู่ในเมือง ที่แต่ละกลุ่มมีส่วนร่วมและวิธีการของตัวเองในการรับมือและช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น “โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน” Changing Climate , Changing Lives Film Festival 2020 ผลิตสารคดี โดยวีรยา วิชยประเสริฐกุล , สุทธิชัย แก้วขาว และนฤดล สิทธิรัตน์

ผศ. ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร ผู้อำนวยการสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตัวแทนทีมวิจัย กล่าวว่า สารคดีสั้น “ป่า-ฝั่ง-เมือง” เป็นสารคดีที่สื่อสารปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแง่มุมของการลงมือทำเพื่อหาทางออก ไม่ว่าจะเป็นการปกป้องดูแลพื้นที่ป่า การรักษาพื้นทีกักเก็บคาร์บอนในบริเวณชายฝั่ง และการจัดการขยะในเมือง เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนอยากมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

“…รู้สึกดีใจมากที่มีคนให้ความสนใจการทำงานของทีมวิจัย และเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งระบบนิเวศชายฝั่งเป็นพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการกักเก็บคาร์บอน สิ่งสำคัญเราต้องปกป้องดูแลระบบนิเวศชายฝั่งให้ดี หากเสียพื้นที่เหล่านั้นไป ไม่ใช่แค่เสียที่อยู่ของสัตว์ทะเล แต่ยังเสียพื้นที่ที่ทำหน้าที่คอยช่วยเราในการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทุกคนจะต้องร่วมมือกันเพื่อบรรเทาปัญหา ลดความรุนแรง ที่จะส่งผลกระทบต่อเราให้น้อยที่สุด…” ผศ. ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร กล่าว

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top