ข่าวประชาสัมพันธ์

สปข.6 ร่วมกับ สวท.สงขลา ขอเชิญติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live “ความพร้อมเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง”

คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคมนาคม ทั้งการจราจรทางบก ทางน้ำ ทางอากาศขนส่งมวลชน ขนส่งสินค้า พาณิชย์นาวี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ

โดยคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา เพื่อร่วมประชุมกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ และความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ความพร้อมในการเปิดให้บริการ รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ในประเด็นความก้าวหน้าโครงการความพร้อมในการเปิดให้บริการของท่าอากาศยานเบตง ได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ สวท.สงขลา กรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 2 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top