ข่าวทั่วไป

เปิดแล้ว สนามลู่ยางอ่างน้ำ ม.อ. พร้อมกิจกรรมฉลองโครงการ 1,000,000 กิโลเมตร “VIRTUAL RUN : เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ”

ช่วงเย็นวันนี้ (31 มี.ค. 64) ที่บริเวณสวนหย่อมริมอ่างน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสนามลู่ยางอ่างน้ำ ม.อ. พร้อมกิจกรรมฉลองโครงการ 1,000,000 กิโลเมตร “VIRTUAL RUN : เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ และ รศ. นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 ร่วมนำวิ่งในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 500 คน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำลู่ยางสังเคราะห์รอบอ่างน้ำบนพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมของวิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย ช่วยลดแรงกระแทกสำหรับการเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนพร้อมปรับปรุงทัศนียภาพ ร่มรื่นสวยงาม เหมาะกับการออกกำลังกาย โดยเปิดให้เข้าใช้บริการทุกวัน เวลา 5.00-22.00 น.

สำหรับสนามลู่ยางริมอ่างน้ำ มีความยาว 1.30 กิโลเมตร พื้นที่โดยรวมประมาณ 1,320 ตาราเมตร ความกว้าง 2.5 เมตร ลู่ยางมีตัวเลขแสดงระยะทางวิ่ง บริเวณจุดเดิน-วิ่ง รองรับได้ผู้ออกกำลังกาย ประมาณ 900-1,000 คน ต่อช่วงเวลางบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2,500,000 บาท จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2564 สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โอกาสนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมฉลองครบรอบ 1,000,000 กิโลเมตร โครงการ 1,000,000 กิโลเมตร “VIRTUAL RUN : เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ” ซึ่งเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส ณ บริเวณสวนหย่อมริมอ่างน้ำ ม.อ. มีกิจกรรมพิเศษฉลอง 1,000,000 กิโลเมตร 5 สนาม 5 บาท ผู้สมัครร่วมกิจกรรมในอัตรา 399 บาท รับเสื้อ 1 ตัว และเมื่อวิ่งในงานอย่างน้อย 5 กิโลเมตรต่อสนาม รับสิทธิแลกซื้อเสื้อ ในราคา 5 บาท (1 ตัวต่อ 1 คนต่อ 1 สนาม) ลงทะเบียน Online ได้ที่ https://qrgo.page.link/s1YNJ สามารถสมัครครั้งเดียววิ่งได้ 5 สนาม คือ 1.อ่างเก็บน้ำ ม.อ. 2.สนามกีฬาติณสูลานนท์ 3.อ่างเก็บน้ำแก้มลิง บ้านนาทองสุก (นาหม่อม) 4.สนามกีฬาพรุค้างคาว และ 5.สวนสาธารณะหาดใหญ่

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top