ข่าวทั่วไป

“ฉีดแล้ว” วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มแรกของจังหวัดสงขลา

วันนี้ (5 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา (เกาะยอ) อำเภอเมืองสงขลา โรงพยาบาลสงขลากำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสงขลา (เข็มแรก) โดยมีบุคลากรทางการแพทย์เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ จำนวน 80 คน และมีแพทย์หญิงนิชาภา​ สวัสดิกานนท์​ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์​ เป็นผู้รับวัคซีนคนแรก ซึ่งมีนายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา เป็นผู้ฉีดวัคซีนให้

นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา กล่าวว่า โรงพยาบาลสงขลาได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนแวค จำนวน 200 โดส และได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งแรกของจังหวัดสงขลาในวันนี้ ภายใต้ความปลอดภัย 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือก่อน เข้ารับบริการ และลงทะเบียนเพื่อทำบัตร 2.ชั่งน้ำหนักและวัดความดันโลหิต 3.คัดกรอง ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง และลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน 4.รอการฉีดวัคซีน 5.เข้ารับการฉีดวัคซีน 6.นั่งพักสังเกตอาการ 30 นาที โดยมีการจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อม และสแกน Line Official Account “หมอพร้อม” 7.รับการตรวจสอบอาการก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังการฉีดวัคซีน และ 8.ติดตามประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการที่ไม่พึงประสงค์ด้วย Line Official Account “หมอพร้อม” โดยจะมีการติดตามหลังฉีด 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน พร้อมแจ้งนัดหมายฉีดวัคซีนฯ ครั้งที่ 2 และรับใบยืนยันการฉีดวัคซีน

แพทย์หญิงณิชาภา​ สวัสดิกานนท์​ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์​ ซึ่งเป็นผู้รับวัคซีนคนแรกของจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตนเองรอวัคซีนมานาน รู้สึกดีใจมากที่ได้รับวัคซีนเป็นคนแรก และอยากให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในความปลอดภัยของวัคซีน พร้อมขอเชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เมื่อวัคซีนพร้อมแล้ว

สำหรับจังหวัดสงขลาได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ชนิดซิโนแวค จำนวน 10,000 โดส โดยมีกลุ่มเป้าหมายแรกที่รับบริการฉีด คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐ-เอกชน และ อสม. รวมจำนวน 5,000 คน โดยกำหนดการฉีดวัคซีนเข็มแรก ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ 14 แห่ง โดยสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง มีการจัดระบบการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา ได้กล่าวย้ำว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ฉีดวัคซีนช่วยในการป้องกันติดเชื้อ ป้องกันการป่วยและอาการรุนแรง ป้องกันการเสียชีวิต และป้องกันการแพร่เชื้อ แต่ถึงแม้จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ก็จะต้องมีการป้องกันตนเองตามมาตรการ D-M-H-T-T (Distancing , Mask Waring , Hand Washing , Testing , Thaichana) อย่างต่อเนื่องต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top