ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา จัดพิธีวางพวงมาลาผลไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ประจำปี 2564

วันนี้ (8 เม.ย. 64) เวลา 07.30 น. ที่พระอนุสาวรีย์กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ บนเขาน้อย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธีวางพวงมาลาผลไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีส่วนราชการต่างนำพวกมาลาที่ประดับตกแต่งด้วยผลไม้หลากหลายชนิดแทนพวงมาลาแบบดอกไม้สดมาร่วมในพิธี

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดสงขลา ในขณะที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาล และสมุหเทศาภิบาล ผู้สำเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ระหว่างปี พ.ศ.2453-2458 และอุปราชมณฑลปักษ์ใต้ ระหว่างปี พ.ศ.2458-2468 พระองค์ทรงเลือกเอาเมืองสงขลาเป็นที่ตั้งที่ว่าการมณฑล โดยการโปรดให้สร้างพระตำหนักเขาน้อยสำหรับเป็นที่ประทับอย่างถาวร ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งทางการปกครองได้พัฒนาด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษาให้เจริญยิ่งขึ้นอย่างมาก และที่สำคัญพระองค์ทรงช่วยปกป้องแผ่นดินภาคใต้ให้พ้นวิกฤตการจากการคุกคามของอังกฤษ และทรงมีส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้แผ่นดินปักษ์ใต้ทั้งหมดยังคงเป็นผืนแผ่นดินในราชอาณาจักรไทยมาได้ตราบเท่าทุกวัน

สำหรับพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันนี้ จะเป็นพวงมาลาที่ทำจากผลไม้ทั้งหมด โดยส่วนราชการต่างร่วมกันนำพวงมาลาที่ประดับด้วยผลไม้หลากหลายชนิดแทนดอกไม้สด เพื่อให้ลิงซึ่งอาศัยอยู่บริเวณเขาน้อยจำนวนมากได้กินหลังเสร็จสิ้นพิธี ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ แล้ว ยังถือเป็นการให้ทานแก่ลิงที่อาศัยอยู่บริเวณเขาน้อยอีกด้วย

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

วิทยา-จิรพัฒน์ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top