ข่าวทั่วไป

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2nd SEA-STEM 2021” ในรูปแบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะสมาชิก IMT-GT UNINET ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd SEA-STEM 2021 (Southeast Asia-Science, Technology, Engineering, and Mathematics) International Conference” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและความก้าวหน้าด้านการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง IMT-GT UNINET กับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในเครือข่าย IMT-GT UNINET-STEM และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานจำนวน 500 คน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1.การบรรยายให้ความรู้ 2.การนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และ 3.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย IMT-GT UNINET โดยมีวิทยากรประกอบด้วย 1.Professor Dr.Valentina Dagiene, University in Vilnius, Lithuania 2.Associate Professor Dr. Hizir, Universitas Syiah Kuala, Indonesia 3.Professor Dr.Dato’ Noraini Idris National STEM Movement, Malaysia 4.Dr.Mechai Viravaidya The founder, The Population & Community Development Association, Thailand 5.Mr.Miroslav Kostecki Pro-Vice Chancellor Central University of Bamenda (CUIBA) Technology Transfer CTO STEMSEL Foundation Inc, Australia และ 6.Professor Dr. Jintavee Khlaisang Chulalongkorn University Vice president, Thailand Association for Educational Communication and Technology

กำหนดการส่งผลงาน 1.Submission Deadline 31 August 2021 2.Notification of Full Paper Acceptance 15 September 2021 3.Deadline for Final Manuscript Submission 15 October 2021 4.Early Bird Registration Deadline 31 October 2021 และ 5.Registration Deadline 10 November 2021

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : Ms. Chongchit Ratyot International Affairs Officer, PSU Tel : +66 81 598 8871, +66 7428 2253 E-mail : stem2021@g.psu.ac.th Website : https://stem.psu.ac.th

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top