ข่าวมาใหม่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมให้บริการ 100% หลังประกาศผ่อนคลายการเดินทางของ ศบค.

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (1 ก.ย. 64) เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับการให้บริการผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้แก่ กำหนดให้มีการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออก จังหวัดสงขลา ผ่านทาง ทหญ. อย่างเคร่งครัด กำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีน หรือได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนขึ้นเครื่อง และกำกับดูแลให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A เน้นย้ำ ผู้ปฏิบัติงานในการรักษาความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดเวลา รวมถึงการกำกับดูแลพนักงานและลูกจ้าง ทหญ. ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ฯ อย่างเคร่งครัด

โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร และแจกของที่ระลึกแก่ผู้โดยสาร สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบิน WE 269 เส้นทาง BKK-HDY จำนวน 101 คน ซึ่งถือเป็นเที่ยวบินขาเข้าเที่ยวบินแรกที่ทำการบินมายังท่าอากาศยานหาดใหญ่

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top