ข่าวมาใหม่

จังหวัดสงขลา ผนึกกำลังเครือข่ายภาคเอกชน และเทศบาลนครหาดใหญ่ ผลักดัน ”Hatyai Sandbox Plus” ชูแนวคิดเปิดเมืองอย่างยั่งยืน นำบทเรียนการรับมืออุทกภัยหาดใหญ่ ปรับใช้รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

ช่วงเช้าวันนี้ 9 กันยายน 2564 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการแถลงข่าว “กิจกรรม Hatyai Smart & Clean” ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีนายสาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และผู้แทนองค์กรความร่วมมือกว่า 30 องค์กรเข้าร่วม อาทิ หอการค้าจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา สมาพันธ์ SMEs ไทยจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ ฯลฯ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ”Hatyai Sandbox Plus” นำบทเรียนการรับมืออุทกภัยหาดใหญ่มาใช้ในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่กำลังส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อเมืองหาดใหญ่ ภาคเอกชนนำโดยหอการค้าจังหวัด และเทศบาลนครหาดใหญ่ ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาควิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมสร้างต้นแบบเมืองปลอดภัยอย่างยั่งยืน ด้วยการรักษาสมดุลด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม ประกาศใช้พื้นที่เมืองหาดใหญ่ เป็นจุดทดสอบปฏิบัติการ (Sandbox) ชูแนวคิด “เปิดเมืองอย่างยั่งยืน” ให้กับประชาชนในพื้นที่ และต่างเมืองมาใช้ ”Hatyai Sandbox Plus” ซึ่งแตกต่างจาก Sandbox ที่เน้นรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและเป็นพื้นที่ปิด ขณะที่ เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองเปิดมีลักษณะทางกายภาพคล้ายกับหัวเมืองเศรษฐกิจของประเทศ คือ มีทางเข้าออกหลายทาง ต่างจากเกาะภูเก็ต และสมุย ที่มีทางเข้าออกจำกัด โดยหวังว่าจะเป็นต้นแบบสำคัญให้กับเมืองอื่นๆ ของประเทศไทยต่อไป

โดยประเดิมกิจกรรมแรก “Hatyai Smart & Clean พื้นที่ปลอดภัย สำหรับคนที่ปลอดภัย” นำ 6 ร้านอาหาร และเครื่องดื่มเฟสที่ 1 ร่วมลงนามความร่วมมือ และแถลงข่าว โดยมีร้านต้นแบบ จำนวน 6 ร้าน ประกอบด้วย 1.ร้านสะหวา 2.ร้านเจ๊เล็ก 3.ทัศปัณเบคชอป 4.เลอริช 5.ป่ายาง 6.ร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาเขต 8 สาธิตการใช้มาตรการ ภายใต้เงื่อนไขการบริการแบบใหม่ที่พนักงานจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน หรือการตรวจ ATK ตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมการดำเนินมาตรการของสถานประกอบการตามนโยบาย ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา รวมทั้งการใช้แอปพลิเคชัน One Chat เพื่อแสดงสถานะการฉีดวัคซีน หรือ ATK ของพนักงาน และสามารถแสดงเป็นสถานที่ปลอดภัยในแผนที่ของ One Chat

ในส่วนของลูกค้าที่เข้ามานั่งรับประทานอาหารในร้าน จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน One Chat ระบบจะตรวจสอบสถานะผู้ขอรับบริการที่ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ COVID-19 ผ่าน RT-PCR หรือ ATK เป็นลบ ในระยะเวลา 3 วัน (72 ชั่วโมง) ก่อนเข้ารับบริการ ทั้งนี้ เชื่อว่า ”Hatyai Sandbox Plus” จะนำมาสู่การสร้างความร่วมมือสร้างแบรนด์ใหม่ของหาดใหญ่ เป็นเมืองปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับความเป็น “Smart City” และ Health City ในอนาคต

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top