ข่าวทั่วไป

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ร่วมกับสามสมาคม มอบเงินจำนวน 3 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินินาถ ณ อำเภอนาทวี เพื่อขยายศักยภาพและจัดระบบดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มสีแดง

วันนี้ (14 ก.ย. 64) ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินินาถ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินี ณ อำเภอนาทวี ร่วมรับมอบเงิน จำนวน 3,000,000 (สามล้านบาท) จากผู้แทนหอการค้า ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และบริษัท ทั้ง ฮั่ว ซิน จำกัด

จากการดำเนินการ ภายใต้การนำของ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ การจัดตั้ง รพ.สนาม และสิ่งของที่จำเป็น สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยได้สนับสนุน เงินจำนวน 3,000,000 (สามล้านบาท) ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินินาถ ณ อำเภอนาทวี เพื่อปรับปรุงตึกศรีตรัง พัฒนาระบบการระบายอากาศและการป้องการติดเชื้อปรับปรุง ระบบ Telemedicine เพื่อสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย จัดซื้อเครื่องตรวจและติดตามชีพแบบรวมศูนย์ และเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยกลุ่มสีแดงเพิ่มเป็น 16 เตียง

ฟารีด้า รอดกุบ / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top