ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบเตรียมการทรงติดตามผลการดำเนินงานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันนี้ (14 ก.ย. 64) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาจัดประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบเตรียมการทรงติดตามผลการดำเนินงานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา สาธารณสุขจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 อำเภอสะบ้าย้อย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประกอบออก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2564 จังหวัดสงขลาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเตรียมงานการทรงติดตาม ผลการดำเนินงานฯ ขึ้น ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่ ฝ่ายความมั่นคงและรักษาความปลอดภัย ฝ่ายไฟฟ้าและสื่อสาร และฝ่ายแพทย์และคัดกรอง เพื่อมอบหมายภารกิจที่ต้องดำเนินงาน

สำหรับการประชุมเพื่อเตรียมการทรงติดตามผลการดำเนินงานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วันนี้ ในที่ประชุมได้รายงานร่างกำหนดการทรงติดตามผลการดำเนินงานฯ และร่วมพิจารณาผลการปฏิบัติการเตรียมการทรงติดตามผลการดำเนินงานฯ ทั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้า และให้ส่วนราชการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ฟารีด้า รอดกุบ / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top