ข่าวทั่วไป

อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา สั่งปิดพื้นที่เสี่ยง 4 หมู่บ้าน เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังพบการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ติดต่อสู่คนในครอบครัวและชุมชน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พบมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมาจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง มาสู่คนในครอบครัว ก่อนพาเชื้อขยายเข้าหมู่บ้านในหลายพื้นที่ ทำให้อำเภอสะบ้าย้อยได้สั่งปิดหมู่บ้านชั่วคราวในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลเขาแดง, หมู่ 6 ตำบลธารคีรี หมู่ที่ 7 ตำบลเปียน และหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งพอ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อไปในวงกว้าง ขณะที่ ยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 มีจำนวนสะสมอยู่ที่ 1,340 ราย เข้ารับการรักษาหายแล้ว 930 ราย กำลังรักษาตัว 410 ราย และเสียชีวิตแล้วรวม 8 ราย

โดยในวันนี้ (14 ก.ย. 64) ที่ห้องประชุมสันกาลาคีรี โรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์ และหารือร่วมกับนายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายแพทย์นพฎล สุทธิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบสถานการณ์ในภาพรวม รวมถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และแนวทางการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ CI และ Home Isolation พร้อมร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุการแพร่ระบาดของโรค

ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกฝ่าย เร่งทำความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 โดยใช้การสื่อสารทุกช่องทางเพื่อให้ชาวบ้านเข้าถึงข้อมูลมากที่สุด เนื่องจากยังมีชาวบ้านบางส่วนมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในเรื่องวัคซีนป้องกันโรค ขาดความรู้เกี่ยวกับโรค แนวทางการป้องกันและการดูแลตนเอง รวมทั้งให้ดูแลในเรื่องอาหารการกินและสิ่งของเครื่องใช้ของพี่น้องประชาชนที่ถูกปิดพื้นที่ชั่วคราว ให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและทั่วถึงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสะบ้าย้อย ได้ดำเนินมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยสนธิกำลังฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และผู้นำท้องที่ เฝ้าระวังและสกัดกั้นป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเข้าพื้นที่อย่างผิดกฎหมาย การตั้งด่านตรวจจุดคัดกรองโรคบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด มีมาตรการควบคุมโดยกำหนดจุดตรวจการเข้า-ออก อย่างเข้มงวด รณรงค์การปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ อำเภอสะบ้าย้อยได้เตรียมพร้อมในส่วนของโรงพยาบาลสนามไว้ จำนวน 2 แห่ง รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชน และสถานที่กักกันตัวในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ต้องกักอย่างเพียงพอ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top