ข่าวมาใหม่

จังหวัดสงขลา เปิดตัวโครงการ Songkhla Market Place ตลาดออนไลน์สำหรับพี่น้องชาวสงขลา เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการ เพื่อลดผลกระทบช่วงโควิด-19 ผ่านระบบ Facebook Live

วันนี้ (15 ก.ย. 64) ที่ห้องสตูดิโอ บริษัท อีเอเคมีเดียกรุ๊ป อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา เปิดตัวโครงการเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ สินค้าชุมชน สินค้าสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดสงขลา (Songkhla Market Place) ผ่านระบบ Facebook Live (เพจผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา) เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าของเกษตรกร ชุมชน ผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา และกระตุ้นการซื้อ-ขาย สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ตลอดจนเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ให้สินค้าชุมชน สินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลา ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายสินค้า ซึ่งจะใช้ระบบผ่านการซื้อขายแบบออนไลน์ และจะเห็นได้ว่าตลาดการซื้อขายแบบออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะสินค้าจากพี่น้องประชาชน ถึงแม้ว่าบางร้านจะมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์อยู่แล้ว แต่อาจยังไม่มีการปรับรูปแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้น หรืออาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เลยนำมาสู่โครงการที่เรียกว่า Songkhla Market Place ที่จะพัฒนาให้เป็นตลาดออนไลน์สำหรับพี่น้องชาวสงขลาทุกคน

โดยในเบื้องต้น จังหวัดสงขลาได้ตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาอยู่ในตลาด Songkhla Market Place นำร่องก่อน 50 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งในคณะกรรมการมีตัวแทนมาจากหลายภาคส่วน รวมทั้งภาคเอกชน ในการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ เมื่อคัดเลือกแล้วสิ่งสำคัญที่จะทำให้สินค้ามีความต้องการสำหรับผู้ได้พบเห็น คือ การมาทำ Content สร้าง Story ขึ้นมา สร้างรูปแบบการนำเสนอขึ้นมา เพื่อให้สินค้ามีความน่าสนใจ เป็นที่ต้องการ และได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชน และถ้าหากมีความสนใจที่จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดสินค้าก็สามารถติดต่อกับผู้ผลิตโดยตรง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top