ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปลูกป่าสนทะเลเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี

วันนี้ (16 ก.ย. 57) ที่ บริเวณริมชายหาด พื้นที่ ม.7 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ ปลัดอาวุโส ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอสิงหนคร เป็นประธานในพิธีปลูกป่าสนทะเล เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี พร้อมแจกกล้าไม้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งทางภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อนำไปปลูกในบริเวณริมชายหาด พื้นที่หมู่ 7 ต.วัดขนุน โดยมี นางภาวิณี ทับเป็นไทย ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกป่าเป็นจำนวนมาก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ ปลัดอาวุโส กล่าวว่า สำหรับโครงการปลูกป่าสนทะเล เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เป็นโครงการร่วมกันของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในปีพุทธศักราช 2555 อันเป็นปีมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top