ข่าวทั่วไป

รัฐมนตรีฯ “นิพนธ์” ขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยทางถนน “สงขลาเมืองต้นแบบ” ตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลง ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ.2573

วันนี้ (10 ต.ค. 64) ที่ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการความปลอดภัยทางถนน “สงขลาเมืองต้นแบบ” เดินหน้าพัฒนากลไกจัดการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดสู่อำเภอและตำบล พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 48 ท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) และผู้รับผิดชอบศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อ.) ร่วมให้การต้อนรับ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่สำคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก องค์การสหประชาชาติจึงตั้งเป้าหมายด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ภายในปี พ.ศ.2573 โดยตั้งเป้าที่จะลดจำนวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ลงร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ.2573 หรือ 12 คนต่อแสนประชากร

สำหรับสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน องค์การอนามัยโลกประมาณการอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากรในประเทศไทย ปี พ.ศ.2559 ยังอยู่ในระดับสูงถึง 32.70 (มากกว่า 22,000 คนต่อปี) แม้ว่าจะมีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนของประเทศไทยก็ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตลำดับต้น ๆ ของประเทศ ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้ (9 ต.ค. 64) ประเทศไทยมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนร่วม 7 แสนราย บาดเจ็บสาหัสและพิการ ประมาณร้อยละ 5 มีผู้เสียชีวิต 10,224 ราย โดยเมื่อปีที่แล้ว (พ.ศ.2563) มีผู้เสียชีวิตกว่า 17,000 ราย จึงมีความห่วงใยเป็นอย่างมากเนื่องจากยังเหลือเวลาอีก 3 เดือนก่อนจะสิ้นปี ที่เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการ COVID-19 ทำให้มีคนใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น จึงอยากให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะท้องถิ่นในการขับเคลื่อน “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” สร้างวินัยให้กับคนในพื้นที่ การจัดป้ายรณรงค์สร้างจิตสำนึก การจัดทำป้ายเตือนจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การจัดทำสัญญาณไฟ เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง ให้ถนนมีมาตรฐาน มีความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากปัจจัยที่เกิดจากคน ทั้งการขับรถเร็ว และการเมาแล้วขับ

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ พ.ศ.2564 รัฐบาล โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดประเด็นเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลักในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน

“…ขอให้ทุกภาคส่วนทั้งท้องถิ่นและท้องที่ เร่งสร้างการรับรู้ ความตระหนัก ด้านความความปลอดภัยทางถนนของในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลักดันและกระตุ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการความรู้ ถอดบทเรียน เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย โครงการ แผนงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น เพื่อลดความสูญเสีย และผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างแท้จริง…” นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวทิ้งท้าย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top