ข่าวทั่วไป

รองผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามผลการดำเนินงานขุดลอกคูคลอง เปิดทางระบายน้ำและกำจัดวัชพืชในพื้นที่ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูมรสุม

วันนี้ (11 ต.ค. 64) นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขุดลอกคูคลอง เปิดทางระบายน้ำ และกำจัดวัชพืชในพื้นที่ หมู่ที่ 2 , 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และพื้นที่รองรับน้ำบริเวณปลายน้ำ ภายใต้โครงการขุดลอกคลองเกาะว่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม เพื่อให้น้ำไหลลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝน โดยมีระยะทางการดำเนินการขุดลอกประมาณ 1,730 เมตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้บูรณาการความร่วมมือภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้กำหนดแผนการบริหารจัดการระบบเตือนภัยน้ำหลาก การแก้ปัญหาน้ำท่วมในจุดเสี่ยงต่าง ๆ โดยคำนึงถึงพื้นที่ที่สำคัญและระดับความเสี่ยง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้โดยเร็ว นอกจากนี้ ยังได้หาแนวทางบริหารจัดการน้ำในแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะการพร่องน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝน ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว

ประชา โชคผ่อง / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top