ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ 9

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 จัดขึ้นทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยส่วนกลางจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ณ พระอุโบสถวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ส่วนภูมิภาค มีพิธีทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และพิธีทางศาสนาของแต่ละศาสนาภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะตลอดเดือนตุลาคม มีพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกันนี้ หอภาพยนตร์ยังมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ภาพยนตร์ข่าวพระราชกรณียกิจเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ นำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของพสกนิกรชาวไทย

ผู้สื่อข่าว : มาลี ไชโย / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top