ข่าวทั่วไป

แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่พักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลสนามค่ายลพบุรีราเมศวร์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

วันนี้ (21 ต.ค. 64) พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และพลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มอาการไม่รุนแรง ที่พักรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลสนามค่ายลพบุรีราเมศวร์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล คอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยกันดูแล และอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด ภายใต้มาตรการป้องกันโรคของสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

สำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบก ในการสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข (รพ.เทพา) เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งเดิมได้ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ขนาด 605 เตียง เป็นผู้ป่วยชาย 302 เตียง และผู้ป่วยหญิง 303 เตียง แต่ด้วยสถานการณ์ที่ยังคงแพร่ระบาดในพื้นที่ ทางหน่วยได้รับการร้องขอจากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ให้เพิ่มเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้น โดยยอดผู้ป่วยปัจจุบัน จำนวน 567 เตียง คงเหลือ 38 เตียง (ข้อมูล ณ 16 ต.ค. 64) จึงได้มีการอนุมัติเพิ่มและขยายเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยฯ อีกจำนวน 120 เตียง รวมเป็น 725 เตียง ทางหน่วยยังมีขีดความสามารถจัดบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นได้

โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวพูดคุย ให้กำลังใจ และขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ผนึกกำลังทำงานด้วยความเสียสละเพื่อเป้าหมายสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย พร้อมทั้งได้ส่งมอบตู้ไอศกรีม เครื่องดื่ม ขนม และของว่างให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาได้รับประทาน พร้อมด้วยสิ่งของอุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top