ข่าวทั่วไป

หาดทิพย์ (HTC) ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

นายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผู้แทน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2564 จากนายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ณ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ เมื่อ 12 ตุลาคม 2564

นายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (HTC) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2564 ด้วยการคัดเลือกจาก 824 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) และผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) และบริษัทได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (2558 และ 2562-64)

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพ และได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top