ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสงขลา เร่งฉีดวัคซีนโควิดฯ ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ฯ เด็กอายุ 12-17 ปี และกลุ่มประชาชนทั่วไป “สกัดไวรัสเดือนตุลา สงขลา 3 สัปดาห์ 5 แสนคน”

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กระจายวัคซีนให้ทุกจังหวัดตามแผนการจัดสรรวัคซีนของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำหนดให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค ป้องกันการติดเชื้อ ช่วยลดอาการรุนแรงของโรค ลดการเสียชีวิต ลดการแพร่เชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชน

สำหรับความครอบคลุมการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของประชาชนจังหวัดสงขลา (ข้อมูล ณ 27 ต.ค. 64) ฉีดสะสมแล้ว จำนวน 900,357 ราย (จากกลุ่มเป้าหมายตามทะเบียนราษฎร์ 1,487,320 ราย) คิดเป็น ร้อยละ 60.54 โดยเข็ม 1 ร้อยละ 60.54 เข็ม 2 ร้อยละ 39.86 และเข็ม 3 ร้อยละ 1.96 โดยในเดือนตุลาคม จังหวัดสงขลามีการเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ได้ครอบคลุม ร้อยละ 70 ภายใต้แนวทาง “สกัดไวรัสเดือนตุลา สงขลา 3 สัปดาห์ 5 แสนคน” มีเป้าหมายการฉีดระหว่าง 13-31 ตุลาคม 2564 วันละไม่น้อยกว่า 20,000 โดส โดยกระทรวงสาธารณสุขจะจัดสรรวัคซีนมาเพิ่ม จำนวน 500,000 โดส

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้ให้ทุกหน่วยบริการฯ เพิ่มศักยภาพปริมาณการฉีดต่อวัน และกระจายจุดฉีดวัคซีนไปยัง รพ.สต. ในพื้นที่ และยังได้กำหนดจุดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 เพิ่มขึ้นจากจุดบริการเดิมจำนวนทั้งสิ้น 7 แห่ง (เดิมมี 27 จุดบริการหลักฯ ในพื้นที่ 16 อำเภอ) ซึ่งดำเนินการในรอบสัปดาห์นี้ (25 ต.ค.-1 พ.ย. 64) ได้แก่ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา และศาลาประชาคม อำเภอรัตภูมิ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์โอทอปเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ดิอามานรีสอร์ท ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม อำเภอจะนะ และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนเทพพิทยาภานุมาศ อำเภอเทพา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top