ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบค.ส่วนหน้า)

วันนี้ (15 พ.ย. 64) ที่ห้องประชุมยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายแพทย์ ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา และนายเสฐียรพงษ์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ร่วมประชุมศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสตูล นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา โดยมีพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบวิดีโอทางไกล (Video Conference System) เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาล หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนด

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสตูล นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 1,278 ราย ติดเชื้อสะสม 190,450 ราย หายป่วยสะสม 161,876 ราย เสียชีวิต 9 ราย รวมผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 1,342 ราย ในส่วนของการบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-14 พ.ย. 64) ฉีดแล้วสะสม 4,138,858 ราย ฉีดเข็มแรกไปแล้วสะสม 2,339,503 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.88 เข็มที่ 2 ฉีดแล้วสะสม จำนวน 1,676,654 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.92 และเข็ม 3 ฉีดแล้วสะสม 122,710 คิดเป็นร้อยละ 3.14

ทั้งนี้ ในที่ประชุม ศบค. มีข้อสรุปสั่งการมาตรการดำเนินการแบบบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศ ได้แก่ 1.เร่งรัดการฉีดวัคซีน ทั้งรูปแบบ On-site และรูปแบบ Mobile Unit 2.ส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งแบบ Professional Used และ Self Used 3.นำมาตรการ COVID Free Setting มาใช้อย่างเป็นระบบ ซึ่งกำหนดการเบื้องต้นมีดังนี้ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศต้องฉีดวัคซีนมาแล้ว 1 เข็ม , ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศต้องฉีดวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม และในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ต้องมีความพร้อมมาตรการ COVID Free Setting ที่จะสามารถเปิดประเทศทางชายแดนภาคใต้ได้ และ 4.ความพร้อมทางด้านการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะ Home Isolation , Community Isolation และโรงพยาบาลสนาม/ICU สนาม

ณิชารีย์ หนูบุญ / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top