ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนขานรับนโยบายรัฐบาล เตรียมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยว ระยะที่ 2 สนับสนุนผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

บ่ายวันนี้ (16 พ.ย. 64) ที่หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ ตลอดจนผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดให้จังหวัดสงขลาเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 (1-31 ธ.ค. 64) นำร่องในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา และอำเภอเมืองสงขลา โดยจังหวัดสงขลาได้กำหนดเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดการท่องเที่ยวตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ในการกำหนดมาตรการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทางจังหวัดได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา และมีการประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนด 6 ข้อ อาทิ ประชากรในพื้นที่จังหวัดสงขลาจะต้องได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อต้องไม่เกิน 300 คนต่อวัน สถานประกอบการ 10 ประเภท จะต้องได้รับมาตรฐาน SHA , SHA+ (มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย) หรือ COVID Free Setting ซึ่งขณะนี้มีสถานประกอบการผ่านมาตรฐาน SHA จำนวน 217 แห่ง โดยมี 40 แห่ง อยู่ระหว่างรอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ Command Center , ด้านการแพทย์และสาธารณสุข , การเตรียมความพร้อมสถานประกอบการ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากการเดินทาง และเร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน โดยในวันนี้ (16 พ.ย. 64) มีการทำประชาพิจารณ์และสร้างการรับรู้ ณ เทศบาลเมืองสะเดา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ เทศบาลนครสงขลา และวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ รวมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention

อย่างไรก็ตาม ทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้เน้นย้ำมาตรการ “Songkhla Fast Songkhla Safe” เพื่อลดติด ลดป่วยหนัก ลดตาย กระจายวัคซีน ประกอบด้วย Fast Protect เร่งปกป้อง , Fast Vaccine เร่งฉีดวัคซีน , Fast ATK เร่งค้นหากลุ่มเสี่ยง , Fast Lockdown เร่งล็อกพื้นที่เสี่ยง , Fast Isolation เร่งกักตัวรักษา และ Fast Favipiravir เร่งให้ยาเร็ว เพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อีกทางหนึ่งด้วย

ขณะที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดสงขลา วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จํานวน 458 ราย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย กำลังรักษาตัว 5,820 ราย หายกลับบ้านในวันนี้ 503 ราย ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกัน ฉีดสะสมแล้วร้อยละ 72.34 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ย. 64 เวลา 23.59 น.)

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top