ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯ สงขลา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,200,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

วันนี้ (16 พ.ย. 64) ณ หาดปากบางภูมี ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,200,000 ตัว ภายใต้โครงการ “ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามและปลาพันธุ์น้ำจืดในลุ่มน้ำคลองภูมี” เพื่อสร้างรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นายนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอควนเนียง นายศดิศ ไชยศิริ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอควนเนียง นายอาคม บุญญโส นายอำเภอรัตภูมิ เจ้าหน้าที่กรมประมง และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ได้สนับสนุนงบประมาณและมอบนโยบายให้กรมประมงดำเนินโครงการปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มผลผลิต และเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ดำเนินการจัดหาและปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามและพันธุ์ปลาน้ำจืดลงในแหล่งน้ำที่ความเหมาะสมในเขตพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ หนองบัวลำภู กาฬสินธ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี อุทัยธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา โดยกรมประมงสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม ขนาด 5-7 เซนติเมตร จำนวน 10 ล้านตัว ในงบประมาณ 15 ล้านบาท

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามและปลาน้ำจืดในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองภูมีและทะเลสาบสงขลา เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชนจังหวัดสงขลา

สำหรับ “ลุ่มน้ำคลองภูมี” มีความยาว ประมาณ 63 กิโลเมตร มีคลองสาขา ประมาณ 38 สาขา ไหลผ่านอำเภอรัตภูมิ อำเภอบางกล่ำ อำเภอหาดใหญ่ และไหลผ่านบ้านปากบางออกสู่ทะเลสาบสงขลา ในอำเภอควนเนียง “ลุ่มน้ำคลองภูมี” เป็นหนึ่งในลุ่มน้ำที่สำคัญของทะเลสาบสงขลา ที่เป็นช่องทางสร้างอาชีพให้ชาวบ้านในอดีต จังหวัดสงขลามีนโยบายที่จะคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับลุ่มน้ำดังกล่าว ให้เป็นสายน้ำแห่งชีวิตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ กิจกรรมการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม และพันธุ์ปลาน้ำจืดในลุ่มน้ำคลองภูมี มีจำนวน 5 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 บริเวณหาดปากบางภูมี หมู่ที่ 3 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จุดที่ 2 ท่าน้ำปากบางเหรียง หมู่ที่ 10 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จุดที่ 3 ท่าน้ำวัดเขาตกน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จุดที่ 4 ท่าน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ และจุดที่ 5 หารกง-คลองเมา บ้านพรุพ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ

ณิชารีย์ หนูบุญ / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top