ข่าวมาใหม่

จังหวัดสงขลา เร่งเครื่องส่งออก ตีตลาดใหญ่เอเชียรับมือกับสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ (17 พ.ย. 64) ที่โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมทีมเศรษฐกิจ พาณิชย์จังหวัดสงขลา นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง และทีมเซลล์แมนจังหวัด นําโดยนายธนวัฒน์ พูลศิลป์ ประธาน หอการค้าจังหวัดสงขลา เป็นแกนนําพาผู้ประกอบการจังหวัดสงขลาที่มีศักยภาพพร้อมส่งออกสินค้า ประเภทยางพารา สินค้าอัตลักษณ์และสินค้าชุมชน จํานวน 30 ราย บุกตลาดใหญ่เอเชีย ได้แก่ มาเลเซีย จีน และอินเดีย ภายใต้สโลแกนรักษาตลาดเดิมเพิ่มตลาดใหม่

โดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใต้ชื่องาน “Songkhla Southern Bazaar Online Business Matching” ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 ตามโครงการเจรจาเชื่อมโยงตลาดสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องภาคใต้ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสงขลา และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดใหม่ ๆ โดยมีทูตพาณิชย์ ทั้ง 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย จีน และอินเดีย ให้การสนับสนุนเชื่อมโยงระหว่างผู้นําเข้า-ส่งออกรายใหญ่แต่ละประเทศ ในการนําเข้าสินค้าของจังหวัดสงขลาไปยังประเทศเป้าหมายยักษ์ใหญ่ในเอเชียที่มีจํานวนประชากรเกินครึ่งทวีปและกําลังซื้อจํานวนมาก และในครั้งนี้คาดว่าจะมีมูลค่าทางการค้าในการเจรจา 3 วัน ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top